Επίπεδο Α1

Πιστοποιεί ότι ο μαθητής είναι σε θέση να επικοινωνούν με τη χρήση της γλώσσας σε ένα βασικό τρόπο σε καταστάσεις που έχουν να κάνουν με τις άμεσες ανάγκες ή καταστάσεις της καθημερινής ζωής.

Το βιβλίο που χρησιμοποιείται από το διδασκαλείο του Πανεπιστημίου Αθηνών είναι –> A 1 Arabic