Επίπεδο Α2

Πιστοποιεί ότι ο υποψήφιος μπορεί να καταλάβει που χρησιμοποιούνται συνήθως, καθημερινές φράσεις και εκφράσεις που σχετίζονται με τους τομείς της εμπειρίας ιδιαίτερη σημασία για τους (βασικές πληροφορίες για τον εαυτό τους και τις οικογένειές τους, τα ψώνια, τα σημεία ενδιαφέροντος, εργασία, κ.λπ.) .

Το βιβλίο που χρησιμοποιείται από το διδασκαλείο του Πανεπιστημίου Αθηνών είναι –> A 2 Arabic