Επίπεδο Β1

Πιστοποιεί την ικανότητα των υποψηφίων να κατανοούν την ουσία των σαφών κειμένων, στην τυποποιημένη γλώσσα, όταν συνεπάγονται γνωστά θέματα που σχετίζονται με την εργασία, σπουδές ή αναψυχή. Πιστοποιεί επίσης την ικανότητα των μαθητών να ασχοληθεί με τις περισσότερες καταστάσεις που συμβαίνουν, ενώ ταξιδεύουν σε περιοχές όπου ομιλείται η ισπανική? να παράγει απλό και συνεκτικό κείμενο για οικεία θέματα ή θέματα προσωπικού ενδιαφέροντος? και, τέλος, να είναι σε θέση να περιγράψουν εμπειρίες, γεγονότα, τις επιθυμίες και τις ελπίδες, καθώς και να είναι σε θέση να εκφράσουν συνοπτικά τις απόψεις ή να εξηγήσει τα σχέδια.

Το βιβλίο που χρησιμοποιείται από το διδασκαλείο του Πανεπιστημίου Αθηνών είναι–> B1 Arabic