Επίπεδο Γ1

Πιστοποιεί επαρκή γλωσσική ικανότητα να κατανοεί μια μεγάλη ποικιλία μακροσκελών και κάπως απαιτητικά κείμενα, καθώς και να κατανοήσουν υπονοούμενη έννοια με τον ίδιο? να εκφραστούν αυθόρμητα και χωρίς προφανή προσπάθεια να βρει τις σωστές λέξεις? να είναι σε θέση να χρησιμοποιεί τη γλώσσα ευέλικτα και αποτελεσματικά για κοινωνικούς, ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς σκοπούς? και, τέλος, να είναι σε θέση να παραγάγει σαφή, καλά δομημένο και λεπτομερή κείμενα για θέματα κάποιας πολυπλοκότητας, σωστά, χρησιμοποιώντας τους μηχανισμούς του οργανισμού, άρθρωσης και συνοχή στο κείμενο.