Επίπεδο Γ2

Πιστοποιεί επαρκή γλωσσική ικανότητα να επικοινωνούν αποτελεσματικά σε οποιαδήποτε κατάσταση, αποδεικνύοντας την ικανότητα να προσαρμόζεται αυτόματα σε οποιοδήποτε πλαίσιο, με υψηλό βαθμό ακρίβειας. Οι χρήστες γλώσσας δείχνουν λεπτή έλεγχο της αποχρώσεις που επιτρέπουν την ομαλή και φυσική έκφραση σε όλες τις αλληλεπιδράσεις.
Οι ακόλουθες σελίδες παρέχουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για να κατανοήσουν και να εγγραφείτε για τις εξετάσεις από οπουδήποτε στον κόσμο.