Επικοινωνία

Γραφεία οργανισμού :

28ης Οκτωβρίου 36,

Πειραιάς , Ρέντης

18233

Τηλ :210 4620007

e-mail:

info@arablang.org

mglamb@teiath.gr